Inloggen


Login voor aangesloten instellingen
Login met uw instellings-account
voor het gebruik van CALI

Login met gast-account
Log hier in als gast als u geen
instellingsaccount heeft.


- Handleiding websitePublieke module details

Elementair Strafprocesrecht

Auteur Vakgroep Strafrecht en Criminologie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, RuG
Doelgroep WO Bachelor
Vakgebied Strafprocesrecht
Beschrijving In deze module staat het strafprocesrecht centraal. Indien het vermoeden rijst dat er een strafbaar feit is gepleegd, zal onderzocht moeten worden of dit vermoeden juist is. Dit onderzoek vindt plaats binnen het strafproces. In principe kan een straf pas worden opgelegd indien tijdens het strafproces is komen vast te staan dat de verdachte een strafbaar feit heeft gepleegd. In zoverre vormt het strafproces de noodzakelijke schakel tussen enerzijds het ontstaan van het vermoeden dat een strafbaar feit is gepleegd en anderzijds het opleggen van een straf.

In deze module zullen vragen worden gesteld over de uitgangspunten van het strafproces: de personen en organen die een rol spelen in het strafproces en de loop van met name het onderzoek ter terechtzitting.
Bekeken door 405 studenten
Gemiddelde score alle studenten 81%
Module URL Module starten