Inloggen


Login voor aangesloten instellingen
Login met uw instellings-account
voor het gebruik van CALI

Login met gast-account
Log hier in als gast als u geen
instellingsaccount heeft.


- Handleiding websitePublieke module details

Ondernemingsvormen

Auteur H.E.Boschma (senior onderzoeker), Faculteit der Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Groningen
Doelgroep WO Bachelor
Vakgebied Ondernemingsrecht
Beschrijving In deze module wordt ingegaan op de verschillende rechtsvormen met behulp waarvan ondernemingen gedreven kunnen worden. Het Nederlandse ondernemingsrecht kent als ondernemingsvormen de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap, de maatschap, de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap en de coöperatie. Daarnaast kunnen ondernemingen worden gedreven in een stichting of vereniging. Aan de orde komen onder meer:
- de materiële kenmerken en de interne structuur van elke ondernemingsvorm;
- de vertegenwoordigingsregeling zoals die voor de verschillende ondernemingsvormen geldt;
- het op iedere ondernemingsvorm toepasselijke aansprakelijkheidsregime.

Geschatte duur: 1,5 uur
Bekeken door 81 studenten
Gemiddelde score alle studenten 39%
Module URL Module starten