Inloggen


Login voor aangesloten instellingen
Login met uw instellings-account
voor het gebruik van CALI

Login met gast-account
Log hier in als gast als u geen
instellingsaccount heeft.


- Handleiding websitePublieke module details

Het indemniteitsbeginsel

Auteur Peter S. de Graaf (ud), Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen
Doelgroep WO Master
Vakgebied Verzekeringsrecht
Beschrijving De module behandelt inhoud, achtergrond en uitwerking in jurisprudentie van dit centrale beginsel van het schadeverzekeringsrecht.

In deze module worden in de eerste plaats de contouren van het beginsel verkend. Wat houdt het in, hoe is het wettelijk geregeld, welke gevolgen zijn verbonden aan inbreuken op het beginsel. De ratio komt daarna kort aan bod. Uitgebreid wordt vervolgens aandacht besteed aan de spanning tussen het indemniteitsbeginsel en de schadevergoeding op basis van nieuwwaarde. De nadere omlijning van het beginsel wordt gevolgd aan de hand van de jurisprudentie, waarin deze vorm kreeg. De keuzeclausule komt kort ter sprake. Daarna is een omvangrijker onderdeel gewijd aan de door wet en rechtspraak toegestane inbreuken. Na enkele concluderende opmerkingen volgt nog een literatuuroverzicht en een lijst van de in deze module verwerkte rechtspraak.

De module is geschreven op basis van de sinds 1 januari 2006 geldende titel 7.17 van het BW.

Geschatte duur: 60 minuten
Bekeken door 38 studenten
Gemiddelde score alle studenten 92%
Module URL Module starten