Inloggen


Login voor aangesloten instellingen
Login met uw instellings-account
voor het gebruik van CALI

Login met gast-account
Log hier in als gast als u geen
instellingsaccount heeft.


- Handleiding websitePublieke module details

Bezit en houderschap

Auteur Yolanda Beukers (ud), Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht
Doelgroep WO Bachelor
Vakgebied Privaatrecht, vermogensrecht, goederenrecht
Beschrijving In deze module wordt aandacht besteed aan de wettelijke omschrijving van de begrippen 'bezit' en 'houderschap', en aan de nadere regels die voor een kwalificatie als houder of bezitter van belang zijn. Vervolgens wordt gekeken naar het effect van een levering per c.p. door een bezitter resp. een houder. Ten slotte komt het belang aan de orde van het onderscheid bezit/houderschap in het bewijsrecht en bij verjaring.
De in deze module opgenomen tekst is grotendeels ontleend aan het boek 'Goederenrechtelijke colleges' van mr. J.E. Fesevur (Ars Aequi Libri). Bestudering van dit boek (of een boek van vergelijkbaar niveau) wordt aanbevolen.
Kennis van fundamentele begrippen, zoals aan de orde gekomen in de module 'Inleiding tot het goederenrecht', wordt aanwezig geacht. Daarnaast wordt enige bekendheid verondersteld met het leerstuk natrekking en met het onderscheid tussen eigenlijke en oneigenlijke vermenging.

Geschatte duur: 45 minuten
Bekeken door 676 studenten
Gemiddelde score alle studenten 71%
Module URL Module starten