Inloggen


Login voor aangesloten instellingen
Login met uw instellings-account
voor het gebruik van CALI

Login met gast-account
Log hier in als gast als u geen
instellingsaccount heeft.


- Handleiding websitePublieke module details

Zaaksbegrip, natrekking, zaaksvorming en vermenging

Auteur Yolanda Beukers (ud), Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht
Doelgroep WO Bachelor
Vakgebied Privaatrecht, vermogensrecht, goederenrecht
Beschrijving Naast overdracht kent de wet ook nog andere vormen van eigendomsverkrijging. In deze module wordt aandacht besteed aan eigendomsverkrijging door middel van natrekking, zaaksvorming en (on)eigenlijke vermenging. Tot het kader van de natrekking behoort tevens een nadere uiteenzetting over het zaaksbegrip.

De in deze module opgenomen tekst is grotendeels ontleend aan het boek 'Goederenrechtelijke colleges' van mr. J.E. Fesevur (Ars Aequi Libri). Bestudering van dit boek (of eenboek van vergelijkbaar niveau) wordt aanbevolen. Kennis van fundamentele begrippen, zoals behandeld in de module 'Inleiding tot het goederenrecht', wordt geacht aanwezig te zijn.

Geschatte duur: 60 minuten
Bekeken door 522 studenten
Gemiddelde score alle studenten 75%
Module URL Module starten