Inloggen


Login voor aangesloten instellingen
Login met uw instellings-account
voor het gebruik van CALI

Login met gast-account
Log hier in als gast als u geen
instellingsaccount heeft.


- Handleiding websitePublieke module details

Inleiding in het internationaal publiekrecht

Auteur Sectie Algemene Rechtswetenschap, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen (P.A.J.van den Berg en V.V.R.van Bogaert)
Doelgroep WO Bachelor
Vakgebied Internationaal publiekrecht
Beschrijving De doelstelling van deze module is eerstejaars rechtenstudenten een globale inleiding te verschaffen in het internationaal publiekrecht en ondersteuning te bieden bij het vak Algemene Rechtswetenschap aan de rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het internationaal publiekrecht kan worden onderverdeeld in het klassieke internationaal recht (ook wel volkenrecht genoemd) dat regels voor de betrekkingen tussen staten bevat, en het moderne internationaal recht dat de verhouding tussen staten enerzijds en internationale organisaties anderzijds, alsmede tussen de staat en individuen reguleert.

De onderhavige module ziet er als volgt uit:
1. Het klassieke internationaal recht (6 vragen)
2. Het recht der internationale organisaties (7 vragen)
3. Mensenrechten (4 vragen)
4. De Europese Unie (5 vragen)
5. Doorwerking van internationaal recht in de nationale rechtsorde (6 vragen)

Geschatte duur: 45 minuten
Bekeken door 670 studenten
Gemiddelde score alle studenten 73%
Module URL Module starten