Inloggen


Login voor aangesloten instellingen
Login met uw instellings-account
voor het gebruik van CALI

Login met gast-account
Log hier in als gast als u geen
instellingsaccount heeft.


- Handleiding websitePublieke module details

Beschermingsomvang in het octrooirecht

Auteur Rudi Holzhauer (uhd), Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit Rotterdam
Doelgroep WO Master
Vakgebied Intellectuele eigendom
Beschrijving n bijna elke inbreukprocedure in het octrooirecht komt de vraag naar voren wat nu de technische omvang van het octrooi is: wanneer is er sprake van inbreuk en wanneer niet, of: valt dit handelen van een derde (lees: een concurrent) wel of niet onder het octrooi? De wet zegt dat het octrooirecht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijvingen en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Nu is het met de inhoud van de conclusies net als met de inhoud van een overeenkomst: je kunt de woorden naar de letter of naar de geest lezen. In de Nederlandse jurisprudentie is op dit punt de zogenoemde leer van het wezen ontstaan.

In de zogenoemde `leer van het wezen' wordt gezocht naar het `wezen' van de uitvinding zoals omschreven in het octrooischrift (de conclusies en de beschrijving).

Terwijl de Hoge Raad aan zijn leer van het wezen bleef vasthouden is men in de lagere rechtspraak de inbreukvraag op een meer analytische wijze gaan behandelen. Het is niet langer `het wezenlijke' van de uitvinding maar de in de conclusie beschreven uitvinding die tot uitgangspunt wordt genomen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen letterlijke octrooi-inbreuk, het weginterpreteren van kenmerken en de bescherming van equivalenten.

Geschatte duur: 60 minuten
Bekeken door 21 studenten
Gemiddelde score alle studenten 0%
Module URL Module starten