Inloggen


Login voor aangesloten instellingen
Login met uw instellings-account
voor het gebruik van CALI

Login met gast-account
Log hier in als gast als u geen
instellingsaccount heeft.


- Handleiding websitePublieke module details

Inleiding in het bestuurs(proces)recht

Auteur Sectie Algemene Rechtswetenschap, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen (P.A.J.van den Berg en V.V.R.van Bogaert)
Doelgroep WO Bachelor
Vakgebied Bestuursrecht
Beschrijving Deze module is ontworpen als een eerste kennismaking met het bestuurs(proces)recht voor eerstejaars studenten rechtsgeleerdheid en als ondersteuning bij de vakken Algemene Rechtswetenschap aan de rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen.

De module bestaat uit kennisvragen en toepassingsvragen ten aanzien van het bestuursrecht (onderdeel 1) en het bestuursprocesrecht (onderdeel 2). Het doel van het onderdeel bestuursrecht is het geven van inzicht met betrekking tot (a) de centrale bestuursrechterlijke begrippen, (b) het soort handelingen dat de overheid kan verrichten, (c) de verschillende soorten besluiten van bestuursorganen en (d) de dwangmiddelen die bestuursorganen kunnen toepassen bij de uitoefening van hun bevoegdheden. Het doel van het onderdeel bestuursprocesrecht is het geven van inzicht met betrekking tot de voorwaarden voor toegang tot de instanties die kennis nemen van geschillen tussen overheid en burger en toepassing van deze kennis op een casus.

Deze module bestaat in totaal uit 29 vragen, die als volgt zijn onderverdeeld:
1. Bestuursrecht (15 vragen).
2. Bestuursprocesrecht (14 vragen).

Geschatte duur: 45 minuten
Bekeken door 1441 studenten
Gemiddelde score alle studenten 75%
Module URL Module starten