Inloggen


Login voor aangesloten instellingen
Login met uw instellings-account
voor het gebruik van CALI

Login met gast-account
Log hier in als gast als u geen
instellingsaccount heeft.


- Handleiding website



Publieke module details

Formeel belastingrecht

Auteur Nico Schutte, docent belastingrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen
Doelgroep WO Bachelor
Vakgebied Belastingrecht
Beschrijving In deze module worden de beginselen van het formeel belastingrecht doorgenomen, zoals die worden behandeld als onderdeel van het vak belastingrecht 1, dat aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt aangeboden aan studenten in meerdere studierichtingen.

Waar het materieel belastingrecht de bepalingen omvat die leiden tot het ontstaan van de belastingschuld, regelt het formeel belastingrecht de vaststelling en betaling van die belastingschuld. Het gaat daarbij onder andere om de aangifteverplichting, verplichtingen om inlichtingen aan de fiscus te geven, de (verschillende) aanslagvormen, de (administratieve) boetes die kunnen worden opgelegd, de aansprakelijkheid voor aanslagen, de mogelijkheden om aanslagen (in en buiten rechte) aan te tasten en ten slotte om de wijze van betaling van belastingschulden.

Geschatte duur: 50 minuten
Bekeken door 98 studenten
Gemiddelde score alle studenten 78%
Module URL Module starten