Inloggen


Login voor aangesloten instellingen
Login met uw instellings-account
voor het gebruik van CALI

Login met gast-account
Log hier in als gast als u geen
instellingsaccount heeft.


- Handleiding websitePublieke module details

Module 5: Omgangsvormen tussen fiscus en belastingplichtigen

Auteur Rosery Niessen, uhd, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht
Doelgroep WO Bachelor
Vakgebied Belastingrecht
Beschrijving In deze module wordt ingegaan op de omgangsvormen tussen de belastingplichtige en de belastingdienst. Voor een juiste belastingheffing dienen belastingplichtigen aan bepaalde verplichtingen te voldoen, zoals het doen van aangifte en het verstrekken van informatie. Bovendien hebben zij het recht om bezwaar te maken en / of beroep in te stellen. Ook de belastinginspecteurs hebben verplichtingen. De belangrijkste daarvan is die tot geheimhouding.

De voor deze module van belang zijnde wetten zijn de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Algemene wet bestuursrecht. Verder zijn de bij deze wetten behorende uitvoeringsregels en uitvoeringsbesluiten, met name het Voorschrift algemene wet bestuursrecht van belang.

Deze module is gebaseerd op hoofdstuk 5 van Wegwijs in de fiscaliteit, R.E.C.M. Niessen en R.M.P.G. Niessen-Cobben, 1ste druk, Koninklijke Vermande 's-Gravenhage, 2002. Andere inleidende boeken inzake het belastingrecht kunnen eveneens worden gebruikt.

Geschatte duur: 45 minuten
Bekeken door 24 studenten
Gemiddelde score alle studenten 0%
Module URL Module starten