Publieke modules


Arbeidsrecht
Ontslagprocedures: "de bomen en het bos..."

Belastingrecht
Formeel belastingrecht
Module 1: Wat zijn belastingen?
Module 2: De belastingsoorten nader beschouwd I
Module 3: De belastingsoorten nader beschouwd II
Module 4: Neveneffecten van de belastingheffing
Module 5: Omgangsvormen tussen fiscus en belastingplichtigen
Module 6: Inleiding in het internationaal en Europees belastingrecht

Bestuursrecht
Inleiding in het bestuurs(proces)recht
Inleiding in het bestuurs(proces)recht

Burgerlijk procesrecht
Inleiding in het burgerlijk procesrecht
Inleiding in het burgerlijk procesrecht

Intellectuele eigendom
Beschermingsomvang in het merkenrecht
Beschermingsomvang in het octrooirecht

Internationaal publiekrecht
Inleiding in het internationaal publiekrecht

Ondernemingsrecht
Besluitvorming en vertegenwoordiging bij de BV en de NV
Kapitaalbescherming
Ondernemingsvormen

Privaatrecht, vermogensrecht, goederenrecht
Beginselen van het goederenrecht
Bezit en houderschap
Inleiding tot het goederenrecht
Overdracht van goederen
Zaaksbegrip, natrekking, zaaksvorming en vermenging